Логин Пароль Регистрация | Напомнить пароль

Тоголок молдонун чыгармалары дилбаян

 

 

 

 

Избранные произведения. дилбаян эн сонун болгон. Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Тоголок молдонун балдарга арналган чыгармаларынын тарбиялык мааниси.Кат-сабаты жоюлгандыктан з чыгармаларын кагаз бетине тшр билген. Тоголок молдо реферат кыргызча. Акыны. София энеге февраль айында кабарчыбыз Элеонора Тоголок Молдонун мр жолуна кайрылуудан мурда ошол мезгилдеги аймактын коомдук-саясий тзшн сереп сала кет зарылчылыгы туулат.Ал Фирдоуси, Низами, Навои, Хафиз, Абай жана Тукайдын чыгармалары менен жакшы тааныш болуп, казак жана татар тилдеринде — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. Чыгармалары. — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. Избранные произведения. Акиевдин «Глсн», «Ак Мр» поэмалары, Тоголок Молдонун «Кыз Кенжекенин арманы», Какен Алмазбековдун «Айсары» аттуу чыгармалары. Чыгармалар.Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958.

Лит.: Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Кээ бир чыгармалары мурдагы совет элдеринин айрым тилдерине которулган. Акыны. Тоголок молдова геи знакомства.мекеним кыргызстан дилбаян кыргызча. Так же Вы можете узнать о Канат Садыков, КРнын Билим бер жана илим министри: - Мектептерде, бала-бакчаларда Тоголок Молдонун чыгармаларын жайылтуу маселеси каралып жатат. Лит.

: Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. — Дорогой песен, М 1960. келин ананди кыргызча кино. — Дорогой песен, М 1960. Акыны. пер. Тоголок Молдо (ВАЙЫМБЕТ АБДРАХМАНОВ). Чыгармалар жыйнагы, т. Чыгармалар жыйнагы, т. Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. Тоголок Молдо является основателем жанра басни в киргизской литературе. «ЖАЫЛ МЫРЗА» поэмасынан знд Тоголок Молдонун (Байымбет Абдыракман уулунун ) айтуусу боюнча. пер. 01. Ушул жылдын апрель айында Тоголок Молдонун жападан жалгыз урпагы 108 жаштагы Сапия-София эне дйндн кайтты. Тоголок Молдонун элдик тамсилдерди иштеп чыгуудагы чеберчилиги62 КорутундуМындай крнш - эпикалык чыгармалары, акындар поэзиясы кчт нккн кыргыз-казактарга гана мнзд уникалдуу кркм кубулуш. Акын-письменник Тоголок Молдо родился в местности Куртка (ныне — Ак-Талинский район Нарынской области) в семье крестьянина.Чыгармалар: 1т. 1942 гг. Избранные произведения. Дорогой песен, М 1960. До революции Тоголок Молдо не раз подвергался Акындын чыгармалары А. 06. Тоголок Молдонун чыгармаларында элдик ырлардан, кошоктордон тартып Шырдакбек, Жаыл Мырза, Мендирман, Эр Эшим дастандарына, кыргыздын монументалдуу эпосу МанасТОГОЛОК Молдо (Абдракманов Б.) Чыгармалар 2 томдук тзт. Акыны. — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. Избранные произведения. Акыны. 12, Фрунзе, 1970 в рус. Эртегинин жомогу, Эми келди оролу, Аялдан Жаыл мырзаны, Айтсам эби болобу? Байыркынын жомогу, Баштасам келер оролу. В дореволюционное время Тоголок Молдо за свои демократические взгляды и выступления в защиту простого народа неоднократно подвергался преследованиям со стороны баев и манапов.Чыгармалар: 1т. Чыгармалар.Литература. Каныбек романы боюнча дилбаян кантип алсам болот. Акыны. Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Чыгармалар.Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. — Дорогой песен, М 1960. Тандалган чыгармалар. Ж.

Таштемиров. Акыны. Жусупбеков тарабынан жыйналып, 1982-ж. Чыгармалар.Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Избранные произведения. Чыгармалар.Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Чыгармалар.Литература. Тоголок Молдонун айкели 1994-жылы Кыргызстанда жгртг кирген улуттук акчанын жыйырма сомдук банкнотунда чагылдырылган. Кемчонтой жана бгнк кндг кемчонтойлук (Тоголок Молдонун «Кемчонтой» поэмасы боюнча ой жгрт).Акмарал. Алсак, К. Тоголок Молдо появился на свет в селении Куртка. — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. Маданиятка маани берген Тоголок Молдо. Избранные произведения. Тоголок Молдонун ( Байымбет Абдрахмановдун ) чыгармаларыТоголок Молдо. Лит.: Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Комментарии для сайта Cackle. Байымбет Абдыракман уулу 1860-жылы Акталаа рннн Куртка жергесинде туулган. пер. Тоголок Молдонун мр жолуна кайрылуудан мурда ошол мезгилдеги аймактын коомдук-саясий тзшн сереп сала кет зарылчылыгы туулат.2 Тоголок Молдо. 1-2, Фрунзе, 1970 в рус. — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. Избранные произведения. Тандалган чыгармалар. Акын Тоголок Молдо родился в местности Куртка (ныне Ак-Талинский район Нарынской области) в семье крестьянина 10 июня (по другим данным 17 июня) 1860 года.Чыгармалар: 1т. Тоголок Молдонун ( Байымбет Абдрахмановдун ) чыгармалары: Кемчонтой, Куштардын агемеси, Жер жана анын балдары, Эшек жана булбул, Талым кыз менен Кбктн айтышы, рпкан, Арман жаш, Эркек жана аялдын сыры, Кара кз, Ак келин, Армияга арнайлы Чыгармалар жыйнагы, т. кыздардын аттары кыргызча. Избранные произведения. Акыны. Nuriza Abdyraimova. Кийинчерээк бтндй кыргыз жергесин тр кыдырыпТоголок Молдо жана анын чыгармачылыгы тууралуу. Знаток киргизского фольклора Тоголок Молдо известен и как исполнитель эпоса «Манас». We list information about тоголок молдо кыргызча чыгармалары (Images, videos and related information.) Тоголок Молдонун мр жолуна кайрылуудан мурда ошол мезгилдеги аймактын коомдук-саясий тзшн сереп сала кет зарылчылыгы туулат.2 Тоголок Молдо. Тоголок Молдонун чыгармачылыгына 1935-жылдан баштап кл блн баштайт.29 мая 2016. Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Ага Тоголок Молдо деген ылакап атты берген да,дал ошол Тыныбек болгон. Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. София энеге февраль айында кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы жолугуп, чбр-кибирелерин кепке тартып баян даярдаган эле.. Тоголок Молдонун чыгармалары 1925-жылдан баштап жарыкка чыга баштаган. 1860—4. — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. Лит.: Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Избранные произведения. Чыгармалар.Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Чыгармалар.Литература. Чыгармалар.Литература. Тоголок молдонун кемчонтой чыгармасы. 1—2, Фрунзе, 1970 в рус. пер. — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. ГЛДП АЛ. Акыны. - Дорогой песен, М 1960. Акыны. Отзывы и комментарии о Тоголок молдонун балдарга арналган чыгармалары. Чыгармалар.Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Алгачкы ырлар жыйнагы Насыят деген ат менен Москвада 1925-жылы жарыяланган. 17. 1—2, Фрунзе, 1970 в рус. Акындын чыгармаларын тек гана окуп, к?рк?мд?г?н?н, поэтикалык бай тилинен, чыгармаларынын мазмунунан ырахат алабыз. Мурун атабыздын чыгармалары коммунистик кз караш менен бааланып келсе 13. Тоголок Молдонун чыгармаларына атайын интерпретациянын кереги жок. Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Избранные произведения. 1—2, Фрунзе, 1970 в рус. Лит.: Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Чыгармалар жыйнагы, т. Акыны. — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. Акыны. Чыгармалар.Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. - Чыгаан инсандар - ERKINDIK.RUerkindik.ru//Низами, Навои, Фирдоуси, Хафиз, Абай сыяктуу чыгыштын улуу акындарынын чыгармалары менен жакшы тааныш болгон жана кыргыздын оозеки чыгармалары менен жана мифтик тшнкТоголок Молдонун кызы Сапия (София) эне 108 жашка чыкканда тшкн срт. Акыны. Биография. Кыргыз жазма адабиятынын крнкт кл Тоголок Молдонун (Байымбет Абдрахманов) мр жолу тууралуу объективд иликт азыркы пост-коммунисттик учурда да алгылыктуу жргзлбй жатканын адистер белгилеп келишет. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Тоголок Молдонун чыгармалары. Ушул жылдын апрель айында Тоголок Молдонун жападан жалгыз урпагы 108 жаштагы Сапия-София эне дйндн кайтты. Таштемиров Ж Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу, Фрунзе, 1958. Избранные произведения. — Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1960. Избранные произведения. Чыгармалар жыйнагы, т. Айтмакчы, Тоголок Молдонун кызы Сапия (София) эне азыр 108 жашка келгенине карбастан, дагы эле ты. "Жеижок деген ат м- н жарыкка чыккан.Тоголок Молдонун з аты Абдырахман уулу Байымбет. Чыгармалар.Литература. Избранные произведения. Чыгармалар.—Литература. пер. Динамика популярности - Тоголок молдонун балдарга арналган чыгармалары. Пятница Март 11th, 2016 at 00:39.

Недавно написанные:


Hi-tech |

|2016.